måndag 8 september 2008

Bullerbüsyndromet

Min uppsats i tyska som jag skriver på i detta nu, handlar i stora drag om hur Sverige framställs, och i viss mån uppfattas, i Tyskland. I februari valde Svenska Språkrådet följande ord till "månadens ord" - Bullerbüsyndromet. Detta ord representerar just tyskarnas syn på Sverige.

Berthold Franke på Goethe Institutet i Stockholm har skrivit en jätteintressant och även underhållande artikel om detta nya begrepp.

Läs den!

Inga kommentarer: